Competitie en Trainen

 

Het competitie kaatsen begint op 19 april om 19:30 uur. Ook het trainen begint op woensdag 19 april, dit is van 18:00 tot 19:00 uur En verder:
Maandag 3 april begint de federatie weer met de  10 trainingen op het veld, evenals vorig seizoen weer onder leiding van Sikke Meijer.
Het is dit jaar op het kaatsveld van Oude Biltzijl.
Dus geef je op !!! Iedereen is welkom, al heb je nog niet federatie gekaatst. Ook Kabouters zijn welkom. Afhankelijk van de opgave worden er twee ploegen gemaakt.
Tijd: 18.30 – 19.30 uur.
Kosten € 10,-
De voetballers die tot 19.00 uur training hebben zijn om 19.00 uur ook nog van harte welkom om aan te sluiten.
 
Opgave via mail tuskenwaedenie@gmail.com  of via Herta: 06-11018177 herta@mts-vanderschaar.nl
 

 

 


 

 

 

UITNODIGING
LEDENVERGADERING
op zaterdag 18 maart 2017
in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,
aanvang: 20.00 uur
__________________________________________________

A G E N D A :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering d.d. 26 maart 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
 6. Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2016 heren (A-, B-, en C-klasse)

Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2016 dames

 1. Bestuur
 2. Wedstrijdagenda en trainingen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Vanaf 21.30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10 en vrijwilligers gelegenheid om het nieuwe kaatsseizoen gezamenlijk in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom!                           

Bestuur KV De Kolk


 

De Poiesz Jeugd Sponsor Actie is Gestart!!!!!

Wij doen dit jaar mee aan de Poiesz jeugdsponsor actie. Deze actie wordt voor de twaalfde keer gehouden en dit jaar doet KV de Kolk mee in de Poiesz te Sint Annaparochie.

Deze Actie werkt met munten, doe deze Jeugd Sponsor Munten die je ontvangt bij je boodschappen in de koker van onze vereniging bij de Poiesz supermarkt in Sint Annaparochie. Bij producten in de aanbieding krijgt u munten en bij sommige ‘superaanbiedingen’ krijgt u er 10 of zelfs 15. Let op: de munten van voorgaande jaren zijn NIET meer geldig.

 


 

Sytse Keizer-kaatspertij met ’t “Amerikaans spel 
foor de kebouters”

Op frijdeg 26 augustus worde op Ouwe-Syl weer de jaarlikse Sytse Keizerkaatspertij houden.
Deuze keer had de fertroude jeugdkaatspertij op ‘e Syl de primeur fan ’t “Amerikaans spel” bij de
jongste kategory, de kabouters. ’n Prachtig inisjatyf fan jeugdtreenster Melanie vd Mossel foor
’n leersem en mooi skouspul foor kaat(s)ers, femily en frinden. ’t “Amerikaans spel” is bedocht deur Hotze Rusticus as fariant op ‘t Europees spul, wat meer geskikt is foor ouwere kines SK)

Klik hier voor meer kiky's >>

 


 

Geslaagde Nije Mof Pertij Oude Bildtzijl

Zondag 28 augustus organiseerde KV de Kolk te Oude Bildtzijl de Wilde nije mof pertij. Een vrije formatie partij  voor dames en heren met als prijzen waardebonnen voor nieuwe moffen,  in te leveren bij Cornelis Terpstra . Het was voor het eerst sinds lange tijd dat er weer een wilde partij op het Bildtse dorp werd gehouden. Uit alle windrichtingen kwamen 8 parturen bij de dames en 19 bij de heren in actie.

Verslag en Foto's >>>

 


 


 

 


 

Straatkaatsen 16 juli 2016

Meer foto's >>>


 

Schoolkaats kampioenschappen Het Bildt al vroeg beslist!

Afgelopen vrijdag, 3 juni, werd het schoolkaats kampioensschap al  voor de loting beslist. Door een tegenvallend aantal deelnemers, hoefde OBS `t Fonnemint geen directe concurrenten te verslaan. Wel stond er nog de sportieve plicht om de favoriete rol waar te maken

Verder lezen en foto's >>>


 

Federatiepartij Oude Leije 28 mei 2016

1e prijs Sjoerd van der Schaar

 

3e prijs Levi Bouma3e prijs Quinty Spinhoven


 

Jeugdwedstrijd 25 mei

Woensdag 25 mei 2016 organiseerde KV de Kolk  haar eerste jeugdwedstrijd voor eigen leden. Tijdens het gebruikelijke trainingsuur werd er op deze dag gestreden om de meeste vooreersten. De allerjongsten speelden het Amerikaanse kaatsspel onder begeleiding van Melanie van der Mossel en de oudsten het traditioneel Friese kaatsspel onder begeleiding van Melissa Hiemstra.

Uitslagen en foto's >>>

 


 

Federatiepartij Blije 20 mei 2016

Martin Tjepkema 2e prijs


 

Federatiepartij Hallum 14 mei 2016

Lisl van der Schaar 2e prijs


 

Federatiewedstrijd DEL Oude Bildtzijl 6 mei 2016

Afgelopen vrijdag 6 mei opende KV de kolk het seizoen met de eerste federatiepartij.
Om 15.00 uur  ging de jeugd van start onder ideale omstandigheden. Prachtig weer met zon en niet al te veel wind voor de opslagers en twee velden met 9 perken. Er deden maar liefst 37 kaatsers mee verdeeld over 3 categorieën.

Lees verder en foto's >>


 

LEDENVERGADERING

Zaterdag 26 maart 2016
in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,
aanvang: 20.00 uur

 


Teatsen is Verplaatst!

De Kaatsvereniging en Tennisvereniging
organiseren een
TEATS TOERNOOI

Wanneer? Zondag 23 augustus vanaf 13.00 uur
Locatie: Kaatsveld

Iedereen is welkom dus geef je op bij Jitse Porte

Graag een mailtje naar info@kvdekolk.nl

 


 

Harde strijd jeugd KV de Kolk

Woensdag 15 juli organiseerde KV de Kolk een straatkaatswedstrijd voor de jeugd. Ondanks de schoolvakantie waagden maar liefst 12 bikkels het erop om de strijd op de harde klinkers  aan te gaan.

Lees verder en foto's>>


 

Straatkaatsen Senioren

Afgelopen zaterdag 11 juli werd het straatkaatsen georganiseerd door KV de Kolk op een nieuwe locatie. De van Egmondstraat was deze editie het decor van het straatkaatsen. Er werd dit jaar door zowel de heren als door de dames gekaatst, afgelopen jaren waren er te weinig dames om deze klasse door te laten gaan. Er kwamen zaterdag 27 deelnemers in actie onder zomerse omstandigheden.

Lees verder en foto's >>


Op 11 juli gaan we weer straat kaatsen!

Het is nog maar een dag of 10 en het volgende activiteit staat weer op de agenda. Straat kaatsen voor Jong en oud in de binnenstad van Ouwe Syl. Het groenteam is al bezig om de beklede straatstenen weer schoon te krijgen. Kortom er staat ons niets meer in de weg om er wat moois van te maken.

Jaarlijks wordt er in de binnenstad van Ouwe Syl gestreden om de gouden baksteen. Ook dit jaar zal de winnaar van vorig jaar weer de gouden baksteen in moeten leveren. Op zaterdag 11 juli start de jeugd om 13.00 uur met hun wedstrijden. Deze middag zal ongeveer tot 16.00 uur gaan duren, waarna de senioren het stokje zullen overnemen.
Indien jij, je kind of je pake-zegger zin heeft om mee te doen en haar steentje wil bijdragen. Geef je dan op voor 10 juli bij het bestuur van KV de Kolk, of mail/bel naar Jan Koelmans.

Jan_Koelmans@hotmail.com
06-29442393


 

Mooi kaatsweer Federatiepartij

Vrijdag 8 mei j.l. organiseerde KV de Kolk de eerste federatiewedstrijd door elkaar loten in Oude Bildtzijl. De kaatsers troffen prima weer in tegenstelling tot de voorgaande jaren bij de eerste federatiepartijen.
De Federatie had misschien wat meer deelname verwacht  maar desondanks kon er in vier categorieën worden gekaatst. Er deden maar liefst 5 kaatsers uit Ouwe Syl mee waarvan er twee in de prijzen mochten vallen.

De uitslagen:
Jeugd DEL Poulekaatsen Individueel 6 deelnemers
1e prijs  Wilke van der Meulen Stiens
2e prijs  Angela Donga Hallum
3e prijs  Benjamin van der Mossel  Froubuurt

Schooljeugd DEL Poulekaatsen 7 deelnemers
1e prijs  Rick van der Meer Lichtaard samen met Jelger van der Meulen van Stiens
2e prijs  Marco van Dijk  Ferwert samen met Inge Beijering van Hijum
Pupillen DEL Winnaars en Verl. Ronde  12 deelnemers
Verliezersronde:
1e prijs  Justin de Vries Hallum samen met Robin de Rooy van Oude Bildtzijl

Winnaarsronde:
1e prijs  Nynke Adema  Hallum samen met Jesse Stienstra van Oude Leije
2e prijs  Geart Pijnacker Ferwert samen met Sipke Kooistra van Oude Bildtzijl

Welpen DEL 8 deelnemers
1e prijs  Edwin de Vries Hallum samen met Maran Wierenga van Feinsum
2e prijs  Ineke de Vries van Hallum samen met Elske van Straten van Feinsum


 

Jeugdwedstrijd Succes

Woensdag 20 mei organiseerde KV de Kolk een wedstrijd tijdens het gebruikelijke trainingsuur voor de jeugd.

Lees verder >> 

Het steltsy van kaatsseizoen 2015 is bekend!

Een spannende, alles beslissende finale gaf op de namiddag het verlossende antwoord. Hâns de Vries (Oudebildtzijl) en Fintsje Hibma (Sint Annaparochie) pakten op 17 mei de titel " Steltsy van`t jaar" bij KV de Kolk.

Lees hier verder >>


Kijk hier voor meer foto's >>


 

Opening seizoen KV de Kolk op 22 april!
 
Op 22 april gaat het seizoen weer van start voor alle leden van
KV de Kolk. Jeugdleden, seniorenheren en -dames zijn weer van
harte welkom om de eerste kaatsactiviteiten weer op te gaan pakken.

 
De jeugd van Ouwe Syl is woensdag 22 april weer van harte welkom
om onder leiding van Melissa Hiemstra en Melanie van der Mossel de kaatstrainingen te gaan volgen. De ervaren en enthousiaste trainers
hebben er weer zin in en hopen daarbij dat de kinderen weer massaal
naar de training komen. Kinderen, zet de datum maar snel bij jullie
ouders op de kalender. De training start om 18.00 uur.
 
De oudere leden, zowel voor de dames en heren, mogen hun kunsten
weer gaan vertonen op de spannendste dag van de week. Deze dag,
die door een speciaal aangestelde "voorzitter van één dag" wordt georganiseerd en geleid, staat weer helemaal in het teken van het
strijden om de wel begeerde competitiebeker in diverse klassen.
 
Voor meer informatie gaat u naar www.kvdekolk.nl of u wacht nog
enkele dagen op het nieuwe en bomvolle clubblad van KV de Kolk.
 
Kortom, komt allen aanstaande woensdag 22 april naar KV de Kolk.

 

 


 

UITNODIGING
LEDENVERGADERING

op zaterdag 28 maart 2015
in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,
aanvang: 20.00 uur
_____________________________________________________________________________

A G E N D A :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering d.d. 22 maart 2014
 4. Jaarverslag 2014
 5. Financieel verslag 2014 en begroting 2015
 6. Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2014: A-, B-, en C-klasse
 1. Bestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar:   Daniël Blonk

 1. Verhoging contributie met ingang van 2016
 2. Wedstrijdagenda en trainingen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

___________________________________________________________________________

Vanaf 21.30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10 en vrijwilligers gelegenheid
om het nieuwe kaatsseizoen gezamenlijk in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom.                           
Bestuur KV De Kolk

 


 

Foto's Ouwe Syl - Skettens >>


 

Foto's Straatkaatsen >>


 

Banketletter actie

Op maandagavond 1 december 2014 organiseert KV De Kolk
wederom haar jaarlijkse banketletter-verkoop-actie !

Een banketletter voor jezelf of verras collega's,
familie of vrienden met deze heerlijke letter.

Je kunt ons verwachten tussen 18.00 en 19.30 uur.


 

Foto's Sytse Keizerpartij >>


 

Teatsen verhuisd!

Het Teatsen is niet zaterdag
maar Zondag 24 augustus om 13:00 uur

Geef je op bij:
info@kvdekolk.nl
Jan Koelmans  tel: 06- 29442393
of bij Jitse Porte tel: 06-51108140


Winnaars van 2013

 


 

Steltsies massaal naar KV de KOLK

Afgelopen zaterdag werd onder prachtige omstandigheden het jaarlijkse Steltsy
kaatsen gehouden. Op een lijst met maar liefst 16 deelnemende koppels kwamen
vijf koppels uit omliggende dorpen om hun krachten te meten met die van de lokale Sylsters, Jettie Korf  uit Oudebildtzijl en Ruurd de Vries uit Minnertsga mochten
zichzelf na een mooie dag uitroepen tot Steltsy van`t jaar.


Klik hier voor meer foto's >>

Twee uur zaterdagmiddag werden de eerste ballen op elkaar afgevuurd. Het was even wennen om op een groot veld en met soms onbekende gezichten de draai te vinden.
Er werd gekaatst met een dikke bal, door de stevige bries die over het veld stond,
moest er behoorlijk krachtig worden opgeslagen om de afstanden te kunnen
overbruggen. Later op de middag gaf de wind zich gelukkig gewonnen.
In de eerste omloop werden gelijk al een paar pittige wedstrijden verkaatst. Na de
2de omloop werd duidelijk wie zich ging bemoeien om de prijzen. De koppels Jantsje Hibma&Jan Koelmans, Jettie Korf&Ruurd de Vries, Fintsje Hibma&Johan van der Zee
en Herta Miedema&Jitse Porte zorgden voor nog enkele spannende partijen,
maar al snel werd duidelijk dat de finale tussen Jantsje&Jan en Jettie&Ruurd ging. 
Na ongeveer een uur te hebben kaatsen in de finale waar alle eersten op 6-6 werden
beslist, trokken Jettie&Ruurd aan het langste eind. De semi-finale werd op slinkse
wijze al in de kantine beslist door Johan van der Zee. De fysieke toestand van enkele deelnemers nam angstvallig af naarmate de dag vorderde waar Fintsje&Johan
op slimme wijze de derde prijs in de wacht sleepten na een goed gesprek tussen  Fintsje&Johan en Herta&Jitse.

Voor een overzicht prijswinnaars klik hier >>

 


 

NK Senioren: KV de Kolk verrast tegenstander en zichzelf
 
Afgelopen maandag 9 juni, pinkstermaandag, stond het Nederlands kampioenschap
in de agenda van menig kaatsliefhebber. KV de Kolk kon natuurlijk niet ontbreken
op een lijst van bijna 65 deelnemers.

 
Maandagmorgen 8 uur stonden de mannen op de Pyp de eerste krachttermen
met elkaar te wisselen, woorden zoals Come on!, we bane der in en wat sil hij nou (doelende op opslagkanon en hoofdklasser Jan-Dirk de Groot van Buitenpost).
In Franeker werden de mannen al een beetje stiller en de laatste slokken van de
koffie werden stiekem weggooit.
Na een snelle 2-0 achterstand wisten de Sylsters zich terug te knokken tot een
brutale 2-3 voorsprong tegen Buitenpost. Na een tactische wissel van hoofdklasser
Jan-Dirk de Groot werd Ouwe-Syl terug gefloten. De mannen van KV de Kolk wisten
het team van Buitenpost toch aardig onder druk te houden. De beslissing viel pas
na een uur, waarbij op 5-4 6-6 Buitenpost de zege veilig stelde. Achteraf waren de
Hâns de Vries, Jitse Porte en Jan Koelmans het eens, hier had meer ingezeten, vrolijk balend waren we het eens dat Ouwe Syl de titel "gelegenheidsteam" zeker niet had
hoeven dragen.

 


Dameskaatspartij

Na inmiddels al weer een paar keer fanatiek getraind te hebben dit nieuwe seizoen,
waren de kaatsdames van Wouter toe aan een uitdaging. Dit om te bekijken waar
ze staan, de krachten te meten én natuurlijk om de krans te winnen!

Op woensdag 11 juni 2014 om 19:00 uur werd dan ook door KV De Kolk een
damespartij georganiseerd, waarbij - in het kader van hoe meer zielen hoe meer
vreugd - ook de kaatsters uit de omliggende dorpen werden uitgenodigd.
Mede dankzij het mooie weer, kwamen hier enkele dames uit Sint Annaparochie,
Froubuurt en Stiens op af. Er kon hierdoor in twee poules van 3 parturen
worden gekaatst:

Poule 1 

Fiona Polstra 
Jantsje Hibma  

Annet Bierma 
Eline Dost 

Melanie van der Mossel
Annelies van der Zee 

Poule 2

Ackelyne van der Berg
Yvonne Postma     

Ytsje van den Burg
Hillie Hiemstra

Marja de Vries
Fintsje Hibma

De dames waren zeer aan elkaar gewaagd, waardoor uiteindelijk pas om 22:30 uur
de winnaars konden worden gehuldigd. De finale en de kransen werden gewonnen
door Ytsje en Hillie. Fiona en Jantsje wonnen de 2e prijs en Melanie en Annelies
de 3e prijs.

Al met al een gezellige en sportieve avond die zeker voor herhaling vatbaar is.


 

Dameskaatspartij

Op woensdag 11 juni a.s. organiseert KV De Kolk te Oude Bildtzijl een
dameskaatspartij. Dit is een partij voor dames uit Oude Bildtzijl en de
omliggende dorpen die net kennismaken met het kaatsen, voor dames die
graag een balletje slaan of dames die het na jaren weer eens
willen proberen!

De partij begint om 19:00 uur en bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd
om deel te nemen aan deze partij!

Opgave is mogelijk tot dinsdag 10 juni a.s. 20:00 uur.

Inleg € 3,-

Opgeven bij: herta@mts-vanderschaar.nl

Tot woensdag 11 juni in Oude Bildtzijl!

Vriendelijke groet
Herta Miedema
KV de Kolk
06-11018177 

Katerpartij 2014 een groot succes!


Afgelopen zondag, 25 mei, werd bij KV de Kolk de katerpartij verkaatst. De katerpartij is ontstaan
nadat enkele enthousiaste leden hadden bedacht dat het ludiek zou zijn om op de zondag na het dorpsfeest/braaklandfeest een kaatspartij te organiseren. Zondag was het weer zover,
geen excuus om de wekker te laten lopen.


Men had zich weer vrijwillig opgegeven voor de katerpartij. Rustig, heel rustig komen de eerste
deelnemers aanfietsen. Een gemiddelde deelnemer van de katerpartij is als volgt te omschrijven:
Hij/Zij is niet energiek, half knijpende oogjes achter een zonnebril en een flesje water in de hand,
dat belooft dus weinig goeds!
Om 13.00 uur was het dan zover, de teams waren samengesteld en 21 deelnemers betraden de arena.
De eerste ballen werden door sommige deelnemers nog op subtiele wijze ontweken, maar ook zij
raakten daarna in het spel. Het duurde niet lang of de dikke bal werd krachtig over het veld geslagen
door prijskaatsers Hâns de Vries en Anne P. Keizer, al gauw waren er prachtige zweefduiken van
Hilbrand Tjepkema en Erik-Jan Wassenaar te aanschouwen. Opvallend was het grote aantal blunders
door de nog slappe knieën en grote inschattingsfouten van enkele deelnemers, waar we de namen
maar niet van noemen. De dames maakten gretig gebruik van deze blunders en plaatsen fraaie
zitballen of wisten de bal sierlijk tot kaats te slaan. Het weer zat ongelooflijk mee, de toeschouwers
vonden gestaag de kaatstempel op Ouwe Syl. Het duurde niet lang of het terras en de kaatsbanken
zaten vol , de spelende kinderen maakt het plaatsje compleet.
De opstartproblemen bij zowel deelnemers, dan wel het publiek zorgden later voor sportieve prestaties
en een gezellige sfeer. Het eerste succes van KV de Kolk werd een feit in 2014. Iedereen bedankt voor
jullie inzet, enthousiasme en supporteren van de deelnemers.

Klik hier voor de uitslagen >>Klik hier voor meer foto's >>


 

Katerpartij met een internationaal tintje

De zondagmorgen stond sneller voor de deur dan gedacht, de wekker van enkele inwoners dreunde
door de huizen. Hoe laat is het? Te vroeg was het antwoord van de partner. Onder aan de trap stonden
de kinderen al te trappelen om naar het kaatsveld. Het was de dag na het braaklandfeest en dat
betekende de katerpartij bij KV de Kolk.


De jeugdige kaatsers werden om 11 uur al verwacht op het kaatsveld. Ze zouden het Amerikaans
kaatsen onder de loep nemen. Deze nieuwe spelvorm was nog niet eerder in Ouwe Syl verkaatst en
de jeugd had dus de primeur. Onze Amerikaanse basketballer Oege H. Faber heeft de jeugd in
vogelvlucht de beginselen bijgebracht.  Je neemt een lang veld van ongeveer 40 meter,
met een breedte van 13 meter. Er werden 2 teams van 4 á 5 personen tegenover elkaar gezet en
die gingen de strijd aan het vak.  In de smalle strook moest de jeugd doormiddel van de bal heen en
weer te slaan, zich met het team verplaatsen. Het doel is om aan de andere kant te komen met je team
en de bal boven te slaan. Onderweg, bij het verplaatsen van het team, konden punten worden behaald
of afgesnoept. Voor de beginnende jeugd was dit een prachtig spel om te doen en ook de
kaatsvereniging was zeer onder de indruk. Aan de bezwete hoofdjes van de deelnemers en de liters
limonade die tussen de partijtjes werd weggedronken, bleek wel dat dit Amerikaanse kaatsspel goed
in de smaak viel.

Klik hier voor de uitslagen >>

Klik hier voor meer foto's >>

 


 

KV de Kolk, de Braakpartij voor jong en oud

Dit weekend organiseert een groep enthousiaste dorpelingen het Braaklandfeest.
Iedereen die wil genieten van muzikale medewerking van diverse artiesten is
uitgenodigd om vanaf 21.00 uur naar de boerderij van W. van der Weg te komen,
komt allen.

Inspelend op het idee van het Braaklandfeest heeft KV de Kolk de
Braakpartij/Katerpartij in het leven geroepen.
De jeugd van 7-12 jaar is welkom vanaf 11 uur, graag opgeven via de trainsters
van KV de Kolk of Jan Koelmans (Jan_Koelmans@hotmail.com).
Hier wordt op speelse wijze de kaatssport beoefend en maken de kinderen kans
op echte prijzen.

Voor de ouderen wordt er vanaf 13.00uur met een dikke bal de Braak/Katerpartij georganiseerd.
Iedereen is uitgenodigd om te genieten van deze prachtige, aldus Piet, zonnige dag.
Kom a.s. zondag naar KV de Kolk om op ludieke wijze van je "kater" of "slapeloze"
nacht te herstellen. Opgave kan via Jan_Koelmans@hotmail.com
Wij zien jullie graag terug op het Braaklandfeest en de Braakpartij,
wij hebben er zin in!

KV de Kolk


 

Trainingen voor de jeugd van KV de Kolk goed bezochtKijk hier voor alle foto's >>


 

UITNODIGING
LEDENVERGADERING


op zaterdag 22 maart 2014
in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,
aanvang: 20.00 uur

A G E N D A :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering d.d. 30 maart 2013
 4. Jaarverslag 2013
 5. Financieel verslag 2013 en begroting 2014
 6. Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2013
  A-, B-, en (Johan van der)C-klasse
 7. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Jitse Porte, Herta Miedema en Nynke Zijlstra
  Tegenkandidaten kunnen tot vóór de vergadering worden opgegeven.
  Hiervoor zijn reglementair de handtekeningen van minstens vijf leden nodig.
 8. Wedstrijdagenda en trainingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Vanaf 21.30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10 en vrijwilligers gelegenheid om het nieuwe kaatsseizoen gezamenlijk in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom !!  

                       

 


Teatsen

Kijk hier voor alle foto's >>


Skettens

Kijk hier voor alle foto's >>


Nachtkaatsen

Kijk hier voor alle foto's >>


KNKB Pupillen meisjes A en B


 


 

De foto's van
Straatkaatsen Jeugd en Senioren, Sytse Keizerpartij
en de
Katerpartij
staan online!


Steltsys gaan de strijd aan bij KV de Kolk!

Op 8 juni had KV de Kolk haar openingswedstrijd voor haar seniorenleden, het Steltsy-kaatsen. De weken ervoor werd er al druk gesteld tussen de mannen en vrouwen uit Ouwe Syl.

Lees hier verder en bekijk de foto's >>


 

Jeugd training Wedstrijd

Op Donderdagavond 30 mei opende KV de kolk het seizoen
met haar eerste jeugdwedstrijd. Na een aantal trainingen van
Berber Roosma en Melanie van der Mossel te hebben gehad,
konden de fanatieke spelers hun krachten met elkaar meten.

Bij de jeugd vanaf 5 jaar kaatsten 7 jongens en meisjes  om het individuele
puntenklassement met het beginnersspel.
Bij de ouderen kaatsten 6 tweetallen om de meeste punten.
Er werd fel gestreden maar de mooie,stille voorjaarsavond
zorgde voor een gemoedelijke sfeer.

Welpen:
1e prijs: Jarno Tjepkema
2e prijs: Emma Stoelinga
2e prijs: Lianne de Bruin
2e prijs: Martin Tjepkema

Pupillen:
1e prijs: Ninke van ’t Blik en Hidde van der Veen
2e prijs: Elina de Keizer en Naomi Blonk

Foto's >>

 


 

Jeugd training Wedstrijd donderdag 30 mei

Hallo jongens en meisjes

Sinds een aantal weken staat de donderdagavond weer in het teken van
hele leuke kaatstrainingen. Een  grote groep enthousiaste kinderen traint
niet alleen om beter te worden, maar ook voor de gezelligheid.

Bij kaatsen hoort natuurlijk ook prijzen winnen. Daarom organiseert de
kaatsclub aankomende donderdag een ontzettend leuke
kaatswedstrijd (met prijzen) !

Voor wie?

Alle kinderen vanaf 5 jaar die het leuk vinden om een wedstrijd te kaatsen.

Wanneer?

Donderdag 30 mei

Hoe laat?

Jongste jeugd: 18.30 tot 19.30
Oudste jeugd: 18.30 tot 20.00

We hopen jullie allemaal komende donderdag in actie te zien op het kaatsveld!

 


Kaatsen iets voor jou?

Hallo
Jongens en meisjes!
Het kaatsseizoen is weer in aantocht.
De eerste training start dan ook al op donderdag 25 april om 18:45 uur.  
Je bent weer van harte welkom!

Lees hier verder >>
                                              


 

Start Competitiekaatsen

Woensdag 24 april gaat het competitiekaatsen voor
de senioren weer van start!

Aanwezig: 19.30 uur
Locatie: Kaatsveld
Inleg € 5,- voor het hele seizoen

 Tip: spreek op voorhand af met vrienden/vriendinnen
om te gaan kaatsen, dit om teleurstellingen te
voorkomen op de woensdagavondLedenvergadering

Zaterdag 30 maart 2013
in cafe Het Graauwe Paard te Oude Bildtzijl
aanvang 20:00 uur

Vanaf 21:30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10
en vrijwilligers gelegenheid om het nieuwe kaatsseizoen gezamelijk in te luiden
onder het genot van een hapje en een drankje

Iedereen is van harte welkom!!


 

De foto's van het Straatkaatsen en Jeugdtrainen 2012 zijn online gezet.

 


'Kaatsmaisys' van Ouwe-Syl in de prijzen tegen SchettensZaterdag 1 september vond de jaarlijks terugkerende kaatswedstrijd plaats tussen de
vrouwen van Oude Bildtzijl en die van Schettens. Een onwaarschijnlijke combinatie,
maar één met een verhaal. Een verhaal met een misleidende titel. De bindende factor
is trainer Wouter Torensma. Voorheen was Torensma als trainer actief op het kaatsveld in Schettens, zijn toenmalige woonplaats onder de rook van Bolsward. Torensma woont
inmiddels alweer verscheidene jaren in Oude Bildtzijl en vanaf 2011 brengt hij de vrouwen
in Oude Bildtzijl de beginselen van de kaatssport bij. Met als streven: aan het einde van
het kaatsseizoen tegenstand kunnen bieden aan de kaatsvrouwen van Schettens. Helaas,
de vrouwen keerden vorig jaar k(r)ansloos en zonder prijzen terug naar het Bildt.
Een illusie armer, maar een ambitie rijker!

Al vanaf februari dit jaar, ruim voor het kaatsseizoen uit, volgden de vrouwen in
Oude Bildtzijl kaatstrainingen. Eerst in de zaal om later ervaren het kaatsveld weer te
kunnen betreden. Met een missie: nu prijzen in de wacht slepen tegen Schettens!
In totaal gingen twaalf parturen de strijd aan, Oude Bildtzijl in een speciaal voor
de 'kaatsmaisys' ontworpen kaatsshirt in de kleuren van KV de Kolk.

Het intensieve trainen wierp zeker vruchten af, geregeld was de spanning om te snijden
met volle telegrafen op het veld. Ondanks de goede voorbereidingen en de grote motivatie ontbeerde Oude Bildtzijl nog voldoende ervaring. Ook nu kon Oude Bildtzijl de podiumprijzen
niet bemachtigen. 

De kransen waren voor Geeske Hibma, Karin van der Woude en Jacqueline Buma van
Schettens. Toch gingen ook de dames van Oude Bildtzijl met een prijs naar huis. Die voor
moed en inzet, want ook dat mag beloond worden, aldus de 'kaatsmaisys' van
Oude Bildtzijl. Wie (nog) niet sterk (genoeg) is, moet slim zijn! Deze mooie en spannende kaatspartij werd mede mogelijk gemaakt door de sponsors Meijer Special Equipment,
Kapsalon Kreas, St. Annamode, Van der Meulen, Randstad en KV de Kolk.

 


 

Damespartij Skettens

Na 2 jaar intensieve kaatstrainingen is het zaterdag 1 september weer tijd om de
krachten te meten.  De Dames van Ouwe-Syl  kaatsen dan voor de tweede keer tegen
de Dames uit Skettens.

Kaatstrainers Wouter Torensma traint iedere woensdag de kaatsdames út Ouwe-Syl en
zaterdag moet blijken of dit z’n vruchten afwerpt. Vorig jaar moesten onze dames met
lege handen Skettens verlaten. De verwachting voor a.s. zaterdag  is na weer een jaar
training( ‘s winters  in de zaal),dat voor eigen publiek toch wat prijsjes in de wacht  
worden gesleept. U zult zich afvragen waarom Skettens? Omdat Wouter de kaatsdames
van Skettens heeft  verruild voor de Kaatsmaisys van Ouwe Syl!
U bent van harte welkom om onze Kaatsmaisys  aan te moedigen. Het belooft een
boeiende partij te worden met prachtige prijzen. De partij en de prijzen  worden
gesponsord  door Meijer Special Equipment, Kapsalon Kreas, St. Annamode,
Van der Meulen, Randstad en KV de Kolk

Locatie: Kaatsveld Oude Bildtzijl                             
Tijd:  13.00 uur

 


 

Katerpartij KV de Kolk Oude Bildtzijl d.d. 8 juli 2012

Foto's >>

Uitslagen >>


Mooi weer en lange dâg op Sytse Keizer kaatspertij 2012

Woensdeg 27 juny ll.  Is de 21e Sytse Keizer –pertij op Ouwe-Syl ferkaatst.
Gelukkig hadden wy deuze keer reedlik weer , gyn ekstreme toestanden met of heel
koud of smoor -hyt weer. En we hadden ’n primeur: ’t Kaatsen begon foor de jongsten
(welpen en pupillen) krekt om fier uur overdags en de andere kattegory (skoaljeugd en jonges/maisys) kon ’n uur later antrede. Dut deur de andere skoaltiden fan tunworig.
Na de 1e omloop kon elke kaats(t)er weer de tradisjonele raket-ijsko opete.
..

Lees hier verder en bekijk de foto's >>

 


 

KV de Kolk reikt Gouden Racket uit!

Afgelopen zaterdag 23 juni werd het “Teatsen” georganiseerd op het sportpark van
Kv de Kolk te Oudebildtzijl. 24 deelnemers meldden hun aan om deze technische moeilijke uitdaging aan te gaan. Na vier rondes werd duidelijk wie zich het best kon aanpassen aan
de stevig wind en wie het ‘gouden racket’ mee naar huis zou nemen.
..

Lees hier verder en bekijk de foto's >>


 

Onze lokale Topkaatser en mede bestuurslid van KV de Kolk
Jan Koelmans, heeft in St. Annaparochie de tweede prijs op
de heren 2e klas gewonnen.


  


 

Dorpencompetite

De foto's van de afdelingskaatsen Federatie van woensdag 13 juni 2012
vind je hier >>

 


 

Titel “Steltsy van`t jaar” bij KV de Kolk verkaatst!

Waar menig sport de laatste weken op hun eind liep, werd op zaterdag 2 juni bij KV de
Kolk de eerste wedstrijd gehouden van het seizoen. Op een zonovergoten kaatsveld
werd het steltsykaatsen gehouden. Een wedstrijd waar man en vrouw  een koppel vormen
en de strijd aangaan tegen de andere koppels. Een lijst met maar liefst 16 koppels gaat bij
de club in als een historisch hoogtpunt, de populariteit van recreatief kaatsen neemt na afgelopen zaterdag een reuze sprong....

Klik hier om verder te lezen en de foto's te bekijken >>

 

BEGINNERSCURSUS KAATSEN

Klik hier voor de foto's >>

Kaatsen is een machtige sport om te beoefenen. Het geeft een stukje ontspanning,
het verzet de zinnen en het is een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen.
Veel mensen kennen de sport, maar niet de spelregels.
Daar wil Kaatsvereniging “De Kolk” wat aan doen en daarom beginnen we dit jaar
met een cursus.

Kaatsen voor niet-kaatsers en oud-kaatsers

Doel van deze cursus is om mensen op een eenvoudige wijze de techniek en de
spelregels van het kaatsspel bij te brengen. De cursus wordt één keer per week
gegeven, en dat 5 of 6 weken lang.

Plaats:            Het kaatsveld Oude Bildtzijl
Start:             Woensdag 23 mei
Tijd:               Van 19.30 tot 20.30 uur
Kosten:           Geen

Geïnteresseerd?
Geef u op bij Nynke van Wieren tel: 06 1275 5581 of info@kvdekolk.n
lSucces voor Ouwe-Syl Federatiepartij Jelsum/Cornjum

De eerste prijs was voor Lisl van der Schaar uit Oudebildtzijl en Werner Roorda uit Stiens.
In de finale van de pupillen stonden Sybren van der Schaar uit Oudebildtzijl en Hessel
van Berkum tegenover Egbert Hazewindus uit Ferwert en Jannica van der Ploeg.
Het partuur van Jannica trok aan het langste eind : 5-3 en 6-2
Eerste in de verliezer ronde waren Wybe-Kor Pijnacker uit Ferwert en Ilse van der Zee uit Hallum.

In de jongens/meisjes categorie was de eerste prijs voor Hielke Felkers.
Na de eerste 2 partijen te hebben gewonnen, versloeg hij samen met zijn maat de andere
finalist op de stand van 5-5- en 6-6.

Op de federatiepartij in Jelsum/Cornjum op 4 mei
waren er de volgende winnaars uit Ouwe-Syl:
Welpen: 1e prijs Lisl van der Schaar
Ppupillen: 2e prijs Sybren van der Schaar


KV de Kolk organiseert alsnog de Federatie testdag

Door de slechte weersomstandigheden kon de geplande testdag op zaterdag 28 april jl.
geen doorgang vinden. In overleg met de Federatie werd besloten om dit alsnog te doen op donderdag 3 mei, de testdag viel nu samen met de jeugdtrainingen van KV de Kolk.

De kinderen die graag aan de kaatspartijen van federatie mee willen doen moeten deze
test met een voldoende afsluiten (er dient aan een minimale opslagafstand te
worden voldaan). De kinderen die nu niet aan de test hebben deelgenomen kunnen
deze test alsnog op een trainingsavond van de KV doen. We hebben geconstateerd
dat er weer steeds meer kinderen de weg naar het kaatsveld kunnen vinden.
Kortom wederom een geslaagde dag voor de jeugd.Klik hier voor de foto's >>We zijn weer los!

Afgelopen week hebben we het kaatsseizoen weer mogen openen. Met op de woensdag het competitiekaatsen en op de donderdag de eerste jeugdtrainingen onder leiding van onze
nieuwe clubtrainster.

Op 18 april werd voor het eerst dit jaar weer de competitieavond verkaatst, deze avond is
voor iedereen die zin heeft om een balletje te slaan. Voor een enkeling kon het kaatsen
maar niet vroeg genoeg beginnen in het jaar, een ander moest eerst zijn want nog maar
eens ergens gaan zoeken. Toch hebben de eerste 5 kaatsers, de ballen alweer boven,
kwaad in of buiten weten te krijgen. Voornamelijk voor de voetballende kaatser begon
het seizoen al aan de vroege kant, maar ze staan te popelen om mee te doen over
enkele weken!

Afgelopen donderdag, 19 april, begon de training van de nieuwe trainster Berber Roosma.
Een 15-tal jeugdleden waren toegestroomd om de basisbeginselen van het kaatsen op te
pakken. De ballen vlogen hoog door de lucht bij het gooien en vangen van de bal, dit onder
luid gejoel van de jongste jeugd. Het was een fantastisch gezicht hoe de aller kleinsten om sprongen op de training. Het is bijna te vergelijken met de Campina-koeien van de tv
reclame, die na een lange winter voor het eerst weer naar buiten mochten!
De oudere jeugd was met gespannen gezicht alweer druk aan het mikken,
om de bal maar tussen die lijnen te krijgen.


Kortom een fantastisch begin, van een veelbelovend seizoen!!!


Kaatsen iets voor jou???

Kaatsen
Ben je op zoek naar een leuke sport? Kom dan samen met je vriendjes naar de training van
KV de Kolk. Hier leer je samen met je vrienden te spelen met een bal. Vind je het leuk om
te gooien, vangen en rennen? Ben je 6 jaar of ouder dan nodigen wij je uit om te komen
kaatsen...

Lees meer>>Jaarvergadering

Vrijdag 30 maart
21:00 uur
Cafe Het Graauwe Paard

(in de kleine zaal)


Klik hier voor de agenda>>


Wedstrijdagenda Federatie Tusken Waad en Ie

De wedstrijdagenda van de Federatie is bekend.
Klik hier >>


KV De Kolk organiseert schooljongens kaatspartij

Zaterdag 20 augustus 2011 stonden maar liefst 71 schooljongens verdeeld over drie velden

op het kaats- en voetbalveld van Ouwe-Syl te kaatsten. Er werd gekaatst met tweetallen
per partuur, op die manier wordt je gedwongen mee te kaatsen, het woord balkeerder
is hierbij uit den boze...
Lees meer >>

Uitslag jongenskaatsen.pdf >>

Steltsykaatsen KV de Kolk groot succes!!!

Afgelopen zaterdag 4 juni stond de eerste partij voor de leden en aanhang van KV de Kolk
op het programma. Een opgave van 13 koppels beloofde veel voor deze zonnige
zaterdagmiddag.

De meesten deelnemers hadden de kaatsbal al jaren niet meer gezien en de mof alleen
gebruikt in de winter. Dit was anders niet terug te zien op het veld waar alleen de winst
telde ten koste van alles. Op het bikkelharde veld waren de mooiste zweefduiken en
triktrak combinaties te bewonderen.

De dikke bal zorgde voor mooie momenten op het veld, die als een speelbal van de wind deelnemers motorisch tot het uiterste (lees onmogelijke) dwong. Schaafplekken en stijve
spieren speelden een bijrol in de strijd om het “Stelsy van het jaar” te worden.

Na een lange strijd waar vier omlopen moesten worden verkaatst zijn aan het eind van de
avond Johan v/d Zee en Anneke v/d Woude eerste in de verliezerronde geworden te koste
van Arjen Bouma en Nynke van Wieren . De finale werd gewonnen door Hein Koelmans en
Herta Miedema, die na een spannende strijd Peter Wassenaar en Wies Brünner versloegen.
Klik hier voor de foto's >>

Kaatsjeugd Ouwe-Syl strijdt om de prijzen

Na een serie van 5 gratis kennismakingslessen bij kaatsvereniging De Kolk was er
afgelopen donderdag de mogelijkheid om de krachten te meten met
leeftijdsgenoten... Lees meer >>>
KV De Kolk start reddingsoperatie

Kaatsvereniging De Kolk van Ouwe-Syl zit in zwaar weer.
Het bestuur bestaat sinds afgelopen maandag officieel uit nog slechts twee personen.
Na het prachtig 100 jarig jubileumfeest in 2009, staat de vereniging geen twee jaar later
op ‘e doad. Het kan verkeren zo blijkt. En toch gloort er een sprankje hoop na de special
belegde vergadering van 21 februari. De lêste slag is zeker nog niet slagen..
Lees meer >>
Staat KV De Kolk op 'e doad?

Staan wij op 'e doad?, Is 't de leste slag?
Dat het de laatste jaren niet goed gaat met de kaatssport op Ouwe-Syl, is de liefhebber
vast niet ontgaan.
Het 100 jarig jubileum in 2009 leek de ommekeer te brengen, echter bleef dit beperkt tot
een financieel gezondere vereniging. Nieuwe aanwas van leden bleef helaas uit, zo ook die
van nieuwe frisse bestuursleden.
Maandag 21 februari staat de vraag: Moet kaatsvereniging "De Kolk " blijven bestaan
en zo ja, hoe?
op een speciale belegde vergadering centraal.
Bij deze een dringende oproep aan kaatsliefhebbers om de slag op é doad te voorkomen.
Via onderstaande link kunt u de noodbrief lezen.

Noodroep KV de Kolk.pdf >>


Straatkaats titel voor partuur Porte

Zaterdag 11 juli heeft KV de Kolk een straatkaats toernooi georganiseerd.
Acht partuur streden op de Krelis Annessstraat om de titel straatkaats kampioen 2009...
Lees verder>>

 

 
 
Komende evenementen:
     
   
   

Klik hier voor de
uitgebreide Agenda

Opgave via: 
info@kvdekolk.nl


 


Sponsoren

 

Te Huur:

* Grote Legertent
* Ballenkanon

Interesse? Klik hier

 

 


Copyright © KV de Kolk 2012 Webdesign Else